กราฟทอง


ช่วงเวลา ทองคำแท่ง ทองคำรูปพรรณ ราคาเปิด/ปิด gold go
เวลา ครั้ง
รับซื้อ(บาท) ขายออก(บาท)
รับซื้อ(บาท) ขายออก(บาท)
Gold Spot บาท / US$ ขึ้น / ลง
รับซื้อ(บาท) ขายออก(บาท)
2023-06-05
09:26:00
1
32,050.00 32,150.00
31,472.16 32,650.00
1,946.00 34.88 -50.00
2,102.47 2,109.03